BASINDA BUGÜN ( 16/02/2013)
 KAYSERİ STAR HABER
 Kayseri
 KAYSERİ HABER