BASINDA BUGÜN ( 18/09/2013) ​ ​ ​​
 
 
​ Kayseri  ​ Kayseri Star ​ Kayseri E Haber