BASINDA BUGÜN ( 15/11/2013) ​ ​ ​​
 
 
​ Kayseri Star Haber ​ Kayseri Kent Vizyon Haber ​ Kayseri
​ Kayseri Yeni Haber ​ Ülker Gazetesi​ ​ Kayseri Havadis
​Kayseri Havadis​ ​Kayseri  E Haber​​