BASINDA BUGÜN ( 20/03/2014) ​ ​ ​​
 
 
​ Kayseri E Haber ​ Kayseri Kent ​ Kayseri Haber
​ Kayseri Ülker ​ Kayseri Hakimiyet ​ Kayseri Deniz
​ Kayseri Olay ​ Kayseri Hakimiyet​ ​ Kayseri Meydan​
​ Kayseri Haber 38​​ ​ Kayseri Haber​​ ​ Kayseri Haber​​
​ Kayseri