Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Trafik Tescil İşlemlerinde Önemli Değişiklik !
 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 19.06.2017 tarihli ve 11088401.2961.64008-1304/104872 sayılı yazısı ile 06.01.2017 tarih ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 01.07.2017 tarihi itibariyle motorlu araç trafik belgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu kapsamda;
a)      01.07.2017 tarihinden önce bayiler veya noterler tarafından değerli kağıt bedeli tahsil edilen ve trafik tescil kuruluşlarına müracaat eden vatandaşlarımıza motorlu araç trafik belgesi dökümü alınarak teslim edileceği,
b)      01.07.2017 tarihinden sonra herhangi bir nedenle trafik tescil kuruluşlarında yapılan işlem sırasında daha önce düzenlenmiş motorlu araç trafik belgelerinin geri alınmayacağı,
c)      Araç tescil belgesine muayene bilgisi sadece araç sahibinin bilgilendirilmesi amacıyla “Diğer Bilgiler” bölümüne yazılacağı ve araç tescil belgesi üzerindeki muayene geçerlilik süresinin bitmesi nedeniyle belge değiştirilmeyecektir. 
Bilgilerinize sunulur.
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • KAYSERİ VALİLİĞİ
 • POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
 • BİMER
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • POLİS RADYOSU
 • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ