Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Verasetli araçların tescil işlemleri hakkında duyuru.
09.02.2015  
​                                                     Verasetli Araçların Tescil İşlemleri
 
Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan başvurular ile varisler adına araç tescili sırasında trafik tescil kuruluşlarına tüm varislerin başvurma zorunluluğu bulunmasının mağduriyetlere neden olduğu bildirilerek konu hakkında yeni düzenleme yapılması talep edilmiştir.
            Yapılan talepler doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı  Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda; veraset yoluyla intikal eden araçların varisler adına tescil işlemlerinde tüm varislerin müracaatı aranmaksızın veraset ilamı veya mirasçılık belgesinde belirtilen varislerden birinin müracaatı halinde, mirasçılık belgesinde gösterilen oranlarda payları belirtilerek tüm varisler adına tescil işlemleri yapılabilmektedir.
            Bu şekilde verasetli araç tescil işlemi yapacakların, www.kayseri.pol.tr. İnternet adresinden randevu alarak aşağıda istenen belgeleri temin ederek en yakın trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
TESCİL İŞLEMİ SIRASINDA İSTENEN BELGELER :
 
1. Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi  (İlgili Mahkeme veya Noter)
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili Vergi Dairesinden)  
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına) 
4. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri  
5 Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır 
6. Varisler adına düzenlenmiş 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu  (Şoförler 
    Cemiyetinden)
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • KAYSERİ VALİLİĞİ
 • POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
 • BİMER
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • POLİS RADYOSU
 • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ