Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Radarla HIZ Kontrolleri
19-20 Kasım 2009 tarihlerinde düzenlenen 1. Küresel Karayolu Güvenliği Bakanlar Konferansı sonunda yayımlanan ve Ülkemizce de kabul edilen “Moskova Deklarasyonu” ile 2 Mart 2010 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında alınan “Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi” hakkında 64/255 sayılı karar ile 2011-2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm vakalarının %50 oranında azaltılması hedeflenmiştir.
 
İçişleri Bakanlığının 11/03/2013 tarih ve 2013/10 Nolu Genelgesinde bu hedef doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin 2012/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” ve 2008 yılında başlatılan “Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri” nin birleştirilerek “Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
 
Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden olan aşırı hız ve yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinin, seyyar radar ikaz levhaları ve devamında ekiplerin bulunduğu bölgelerde yapılmadığı, ancak seyyar levha ve resmi trafik ekiplerinin bulunmadığı bölgelerde ise sürücülerin başta hız ihlali olmak üzere birçok trafik kuralını ihlal ettiği ve trafik kazalarının oluşmasına neden oldukları malumdur.
 
Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm vakalarının %50 oranında azaltılması gayesiyle İçişleri Bakanlığının 11/03/2013 tarih ve 2013/10 Nolu Genelgesi doğrultusunda sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskini arttırmak ve tüm karayolu güzergahlarında başta hız ihlali olmak üzere trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, İlimizde gece-gündüz yapılan radarla hız denetimlerinde kullanılan seyyar radar ikaz levhaları uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca şehir içinde ve şehir dışı yollarımızda yapılan hız denetimlerinin %50 lik bölümü gece ve gündüz seyir halinde çevirme ekibi olmaksızın tescil plakasına cezai işlem uygulanmak suretiyle, % 50 lik bölümü ise sabit ve çevrime ekibi ile birlikte yapılacaktır
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • KAYSERİ VALİLİĞİ
 • POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
 • BİMER
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • POLİS RADYOSU
 • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ