Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları
​SORU: Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?
 
CEVAP: Fahri Trafik Müfettifi aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,k,
 • En az kırk yaşında olmak,
 • En az yüksekokul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 Gerekli Belgeler
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah
 • Sabıka kaydı belgesi
 • Sürücü belgesi
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler. 
Başvuru Yeri
 • İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
 • Kayseri ili için
  • İl Emniyet Müdürlüğü / Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü - Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine

ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği
  • Sanayi Mah. Kocasinan Bulvarı no:20 . 38020 Kocasinan/Kayseri  
  • Tel: 0 (352) 245 36 38  Faks : 0 (352)  245 36 39
     Yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte müracaat etmeleri yeterlidir.

 

Başvuru Şekli
 • Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
 • İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • KAYSERİ VALİLİĞİ
 • POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
 • BİMER
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • POLİS RADYOSU
 • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ