Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

DEVELİ

:

Develi İlçesi

 

develi.JPG

 

İLÇENİN TARİHİ

Develi, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. İlk yerleşme tarihi tam olarak tespit edilememişse de; Develi ve civarında oldukça eski dönemlere ait yerleşme izlerine rastlanmaktadır. Özellikle Develi Kalesi, Kale Altı, Örentepe, İlipınar yörelerinde yapılan gayri resmi kazılarla tarihin ilk dönemlerine ait yerleşme izleri ortaya çıkmıştır.
Gümüşören, Taşçı Abideleri bu bölgede yerleşim yerinin bolluğu Hititler devrinde Develi'nin yerleşim merkezi olduğunu göstermiştir. Yeni Hitit Krallığının M.Ö.1200 yılında yıkılmasından sonra Frigler Anadolu'yu egemenlikleri altına almışlar. Gümüşören (Fraktın) Köyü ve Kızılırmak bölgesinin Frigler zamanında da önemini koruduğu anlaşılmaktadır. Pers hükümdarlığı zamanında da merkezi Mazaka olan (Kayseri) toprakları içinde Develide yer almaktadır.
Bizanslılar bölgeye ayrı bir önem vermişler, özellikle Hıristiyanlığı yaymak için Erciyes'in güney eteklerinde Gereme'ye yerleşmişlerdir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'ya yerleşen Selçuklular zamanında önemli bir yerleşim merkezi olan ilçemiz, Selçuklulardan sonra Karamanoğlu Beyliğine katılmıştır. 1474 yılında Osmanlı idaresine geçmiştir. Osmanlı yönetiminde Develi uzunca bir süre Niğde sancağına bağlı bir kasaba olarak yönetilmiştir.
1856 yılında bucak merkezi haline getirilen ilçemiz, 1864 yılında eyaletler kaldırılıp, vilayetler kurulunca Ankara Vilayeti, Kayseri Livası'na bağlanmıştır.
COĞRAFİ YAPI
İlçe İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde 38-27 kuzey enlem 33-17 doğu boylamında bulunmaktadır. Erciyes Dağı'nın 6 km güneydoğusunda kurulmuştur. Bu günkü sınırları kuzeyinde Kayseri, doğusunda Tomarza İlçesi ve Adana İlinin Tufanbeyli İlçesi, güneyinde Yahyalı İlçesi ile Adana İlinin Saimbeyli ve Feke İlçeleri, batısında Yeşilhisar İlçesi, kuzeybatısında İncesu İlçesi yer alır.
İlçe, Tekir yaylası istikametinden Kayseri'ye 40 km İncesu İlçesi istikametinden 86 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 1843 Km² olup, Rakım 1225 metredir. Toplam arazi varlığı 200.133 hektardır. Bunun 85.353 hektar tarım arazisi, 84.363 hektarı çayır-mera, 21.899 hektarı Orman ve Fundalık alan, 8.518 hektarı tarım dışı alandır.
Develi'de karasal iklim görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçer. Yağışlar daha çok ilkbahar ve sonbaharda görülür. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinin açık günlerinde kırağı ile don görülür bu da tarımı olumsuz etkiler. Develi topraklarında yer alan ovalar, dağlar, tepeler genellikle bozkır bitki örtüsü hakimdir. Yüksek kesimlerde yer yer ormanlara rastlanılsa da topraklar bozkır ve çalılıklarla kaplıdır.
Dağları; En büyük dağı Kayseri'nin sembolü durumundaki Erciyes dağı ile Orta Toroslar içinde yer alan Bakırdağ'dır. Bunların yanında Karasivri dağı, Büyük Kartın (Peri Kartın), Göğtepe (Yeşiltepe), Sümengen (Sövegen) dağlarıdır.
Ovaları; Develi Ovası. İç Anadolu Bölgesinde Erciyes Dağının Güney ve Güneybatısında yer alır, Yukarı Kızılırmak Bölümünün en büyük ovası olup, Türkiye'nin de en büyük ovaları arasında yer alır.
Akar Suları; en önemli akarsuyu Seyhan Nehrinin en büyük kolu olan Zamantı Irmağı, Homurlu Deresi, Develi Çayı, Fenese Suyu, Elbiz ve Köşkpınar'dır.
Göller; Yay Gölü. Bu Göl Kurbağa, Cibik ve Deve Gölü olarak da bilinir. Develi Yeşilhisar arasında Develi Ovasının ortasındadır ve büyük bir kısmı Develi hudutları içerisinde kalır.
Sultan Sazlığı; Develi Ovasında bulunan Yay Gölünün etrafını çevreler 40.000 ha. lık bir alanın kaplar, karların erimesiyle yağışların bol olduğu mevsimde sular ovayı kaplar, bu sular ovada geniş bataklıklar ve sazlıklar meydana getirir bunların hepsine birden Sultan Sazlığı denir.
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu