Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

PINARBAŞI

:

ilçemizİlçenin Tarihi
 
Pınarbaşı ilçesi Kayseri'nin doğusuna doğru 89 Km uzaklıkta yer alır. Malatya ve Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunur. Kuruluşu M.Ö. 590yıllarına dayanır. Kral Ariarathia tarafından kurulduğu birçok kaynakta belirtilmiştir.
 
Pınarbaşı’nın kuzeybatısında Melikgazi adıyla bilinen ve Danişment Gazi oğullarından Emir Gazi ve ailesine ait olduğu tahmin edilen türbe ve mumyalardan, İlçemizin bir dönem Danişment Beyliği hükümranlığında kaldığı, 1178’den sonra bu beyliğin Sultan ll. Kılıçaslan’ın baskısıyla Suriye topraklarına çekilmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliğine girdiği tahmin edilmektedir.
 
Bugünkü Pınarbaşı 19. asrın ilk yarısında Sultan Aziz döneminde “Aziziye” ismiyle kurulmuştur. Başbakanlıkta bulunan Devlet Arşiv Dairesi Başkanlığı’ndaki 7 sefer 1278 tarihli belgeye göre “1861 tarihinde Mesudiye ilçesi Örenşehir’in Pınarbaşı adlı yerde bulunan boş mahallede bir kasaba iskana açılarak, Muhacirlerden de bir kısmını oralara yerleştirilmesini istemesi ile Müstakil liva (sancak) olarak kurulan ilçeye Aziziye adı verilmiştir.” 1863 yılında bu ilçenin ilk belediye başkanlığına Lozade Mahmut Efendi getirilmiştir. 1926 yılında kış şartları ve uzaklık dikkate alınarak Aziziye Sivas’tan alınarak Kayseri’ye bağlanmış, Aziziye’nin ismi de Pınarbaşı’na dönüşmüştür.
 
Aziziye sancağına; Viranşehir (Örenşehir), Kaynar, Sarız, Zamantı, Sarımsaklı, Bünyan, Akkışla, Sarıoğlan, Toklar Nahiyeleri, Darende, Gürün, Göksun ilçeleri ile Kangal ve Şarkışla’nın bazı köyleri bağlanmıştır.
 
İlçe, Cumhuriyetin ilanından sonra, hemen kıyısında uzanan alanda kurulu bulunduğu Şirvan Dağının eteklerinden kaynayan pınardan dolayı Pınarbaşı adını almıştır.
 
Coğrafi Yapısı
 
İl merkezinin doğusunda 89 km. uzaklıkta bulunan ilçemizin yüzölçümü 3328 kilometrekaredir.
 
Doğusunda :Kangal-Gürün
Batısında :Bünyan
Kuzeyinde :Akkışla-Şarkışla- Altınyayla
Güneyinde :Sarız - Tomarza ilçeleri ile çevrilidir.
 
İlçe merkezinde 1546 metre olan rakım, doğusuna doğru uzanan Uzunyayla bölgesinde yer yer 2000 metreyi bulmaktadır.
 
Kuzey doğusunda Hınzır dağları, Güneyinde ise Tahtalı dağları yükselir. Bu dağ sırasında ise Uzun Yayla Platosu ve Zamantı Havzaları bulunur. Uzun Yayla Platosu ile Uzunyayla Havzaları birbirinden ilçe merkezinin güney batısındaki Torun Tepe eşiği ile ayrılır. Bu havzaların üstü miosen yaşlı Tortularla örtülüdür. Bu tortular Zamantı ırmağı ve kolları tarafından derince yarılarak plato haline dönüştürülmüştür. Ovalık alan ise sadece akarsu boyunca uzanır.
 
İlçenin en önemli akarsuyu Zamantı ırmağı ve onun kollarıdır. Zamantı, Şerefiye mahallemizin sınırlarında doğarak Tomarza sınırından geçmekte ve Seyhan nehrine ulaşmaktadır. İlçede su kaynakları olarak da Pınarbaşı, Şerefiye, Kaynar, Karagöz, Gürleğen, Gümüşgün kaynakları bulunur.
 
İlçe merkezi genellikle düz alanda kurulmuş olmakla birlikte bağlı yerleşim yerleri genel olarak dağlık ve engebeli alanlarda bulunmaktadır. Doğu Anadolu ikliminin karakteri Pınarbaşı’nda da hâkimdir. Kışları soğuk, yazları kurak ve serindir. Yıllık yağış ortalaması metrekarede 492 kg’dır.

Uzunyayla ve Zamantı teknesi ise, akarsularla derin biçimde yarılmış ve bu durumlarıyla plato görünümü almış havzalardır. Bunlardan Uzunyayla, dağlarla çevrili ve yüksekliği 1500-2000 m. arasında değişen çok geniş bir havzadır. Üç ırmağın başlangıç yeri olan Uzunyayla, sularını Zamantı Irmağı yoluyla Seyhan’a, Tohma çayı ile Fırat’a, kuzeydeki küçük derelerle de Kızılırmak’a gönderir. Uzunyayla özellikle Zamantı Irmağı’nın ilk kaynaklarını aldığı yer olması bakımından da önemlidir.Uzunyayla’yı yaran vadiler, yörenin orta kesimlerinde çok derin olmadığı halde, kenarlara doğru derinleşerek bu kesimleri engebeli bir duruma getirmiştir. Uzunyayla’nın tabanı tortul katmanlarla kaplıdır. Az eğimli olan bu katmanların örttüğü eski temel, Hınzır Dağı gibi yüksek dağ gövdelerinde ortaya çıkar.
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu