Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İş Güvenliği
 kredi kartı güvenli.png                                                       
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
 • Emniyetiniz için verilen talimatlara uyulmalıdır. (ilan edilen bildiriler, yasak, ikaz ve dikkat levhaları vb.)
 • Tarafınızdan kullanılan teknik tesislerin güvenlik kuralları tam olarak bilinmeli ve işyeri talimatlarına riayet edilmelidir.
 • Gerektiğinde ferdi korunma malzemeleri*(koruyucu gözlük, eldiven, baret, önlük, tozluk, kulaklık veya kulak tıkacı, emniyet ayakkabısı, iş elbisesi, emniyet kemeri ) kullanılmalıdır.
 • Kendinizi ve başkalarını tehlikeye sokabilecek şahsi taşkınlıklarda ( oynama, şaka yapma, itişme vb.) bulunmamalıdır.
 • Çalışma esnasında kendi emniyetinizden başka çevre emniyetine, makina, takım ve malzeme emniyetine de dikkat edilmelidir.
 • Çalışırken sarkmayan ve özellikle kol ağızları yırtık veya bol olmayan elbise giyilmeli, yüzük, kolye gibi eşyalar takılmamalıdır.
 • Size ait olmayan başka bir işyerine girilmemeli, girme yasağına uyulmalıdır.
 • İşyerinin temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir.
 • İşyerine alkollü olarak gidilmemeli ve işyerinde alkollü içki içilmemelidir.
 • Yürüme alanları dışındaki alanlarda özel amaçlar dışında dolaşılmamalıdır.
 • Ayağın takılması veya kaymasına sebep olabilecek tehlikeler derhal ortadan kaldırılmalıdır.
 • Yollara trafiği aksatacak şekilde malzeme bırakılmamalıdır. Merdivenlere ve çıkış kapıları önüne eşya konmamalı, kurtarma yolları ve imdat çıkşları kapatılmamalıdır.
 • Elbise cebine keskin ve sivri uçlu takımlar konmamalıdır.
 • Takımları ve cihazları kullanmadan önce bunların çalışma emniyetini sağlayabilecek şekilde olup olmadığı kontrol edilmeli, hasarlı ve iş emniyetine haiz olmayan iş araçları asla kullanılmamalıdır.
 • İşletme araçları ( makinalar, cihazlar ve diğer iş araçları) ancak bunları kullanmasını bildiğinizde**ve size bu hususta müsaade verilmişse kullanılmalıdır.
 • Ancak iyi durumda olan merdiven ve basamakları kullanılmalıdır. Tabure, sandalye, masa, sandık, fıçı, çuval ve benzeri eşyalar merdiven ve basamak yerine kullanılmamalıdır.
 • Merdiven üstüne veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde takım veya malzeme bırakılmamalıdır.
 • Merdivenler kaymaya, devrilmeye ve fazla sarsılmaya karşı emniyete alınmalı veya yardımcı bir işçi tarafından tutulmalıdır.
 • Merdiven ve basamaklar uygun olmadıkları görevlerde kullanılmamalıdır.
 • Merdivenler araçların ve insanların geçtiği yol üzerine konulmuşsa, herkesin görebileceği şekilde yol kapatılmalı veya oraya bir ikaz elemanı görevlendirilmelidir. Merdivenlere çarpılmaması için gerekli tedbir alınmalıdır.
 • Basınçlı hava ile çalışırken dikkat edilmeli, temizlik amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Alevle çalışırken çok dikkat edilmelidir. İçinde çok kolay alev alabilen veya kendiliğinden tutuşabilen maddeler bulunan yerlerde sigara içmek yasaklanmalıdır.
 • Yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler ve bunların kullanılma şekli hakkında bilgi edinilmelidir. Ayrıca, alarm planı, kurtarma yolları ve tehlike esnasında kullanılacak çıkışlar öğrenilmelidir.
 • Sağlığı tehlikeye sokabilecek sıvılar asla içecek kaplarına ve şişelerine veya yiyecek kaplarına konulmamalıdır.
 • Emniyet için konulmuş resmin anlamı öğrenilmelidir.
 • Bütün çözücü maddeler zararlıdır. Lüzumsuz ve zorunlu dışında kullanılmamalıdır. Eller bu çözücü maddelerle temizlenmemelidir.(tiner vb.)
 • Elektrikle çalışan bütün aletler topraklanmalıdır
 • Forklift ve çekiciler ile insan taşınmamalı ve yük asansörüne binilmemelidir.
 • Makara ve konveyör gibi hareketli bölgelere sıkışan malzemeler makine durdurulmadan alınmamalıdır.
 • Çok ağır yük kaldırılmamalı, kaldırılacak yükler usulüne uygun olarak (bele zorluk verilmeyip bacak ve kol kasları ile) kaldırılmalıdır.
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu